Agenda vergadering

  1. Opening door de voorzitter
  2. Inkomende en uitgaande stukken
  3. Rondvraag/mededelingen
  4. Planning doornemen
  5. Liefhebberij
  6. Pauze
  7. Tentoonstelling KvT
  8. Sluiting