Agenda vergadering

  1. Opening door de voorzitter
  2. Inkomende en uitgaande stukken
  3. Rondvraag/mededelingen
  4. Nieuwsbrief vs boekje
  5. Planning
  6. Liefhebberij
  7. Pauze
  8. Wetgeving
  9. Tentoonstelling KvT
  10. Sluiting