Agenda vergadering

  1. Opening door de voorzitter
  2. Inkomende en uitgaande stukken
  3. Rondvraag/mededelingen
  4. Tentoonstelling KvT
  5. Pauze
  6. Liefhebberij
  7. Website opbouw
  8. Sluiting