Links

Interessante links naar verschillende organisaties

Tilburgse vogelverenigingen

Naast Witroka kent Tilburg nog een aantal vogelverenigingen. Zo zijn er De Vink, Vogellust en Hart van Brabant.

Speciaal clubs

Witroka is een algemene vereniging voor vogelliefhebbers. Wanneer u zich wil specialiseren in een bepaalde vogelsoort, dan zijn er verschillende speciaalclubs actief. De meeste vallen onder de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), maar er zijn ook speciaalclubs die niet bij de NBvV zijn aangesloten, zoals Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels (BEC) en de Parkietensociëteit.

Onder de NBvV vallen o.a. de volgende speciaalclubs:
Europese Cultuurvogels
Natuurbroed Gouldamadine Nederland
Japanse Meeuwen en overige Lonchura’s
Insecten- en vruchtenetende vogels
Afrikaanse prachtvinken
Nederlandse Kleurkanarie Club,

Sponsoren

Een aantal dierenspeciaalzaken dragen Witroka een warm hart toe. Voorheen adverteerden zij in ons clubblad, maar door Corona is dit even on-hold gezet.

Vd Wouw diervoeders
Geldof
Animo Tilburg