Ringen

Hieronder staan links naar de verschillende bestelformulieren.

Allereerst die voor dit jaar (2021: violet):

Daarnaast de formulieren voor het komende kweekjaar (2022: bruin):

Om ringen te bestellen dient u het volgende in acht te nemen:

Bestelperiodes
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.

bestelperiodeuitlevering:
1 april – 15 meiop 1 oktober
16 mei – 30 septemberuiterlijk 15 december
1 oktober – 31 januariuiterlijk 1 april
1 februari – 31 maartuiterlijk 15 mei

– Zorg dat uw bestelformulier tenminste 10 dagen voor einde bestelperiode bij de ringencommissaris binnen is.

– Zorg dat de rekening van de ringen voldaan is, hetzij door rechtstreekse betaling aan de ringencommissaris, hetzij door overmaking op het rekeningnummer van Witroka.

– Ringbestellingen worden pas doorgezet naar de bond als het daarmee verschuldigde bedrag volledig voldaan is!